VVCCHeader.jpg

Ontstaan van de website

De website "Vlaamse Veteran Car Club" is ontstaan voor nederlandstalige liefhebbers van oude auto's van voor 1940 (RVCCB België) of tot en met 1940 (PAC Nederland), maar de Vlaamse Veteran Car Club is geen officiële club. Liefhebbers van deze oude auto's die nog geen lid zijn kunnen zich aanmelden bij de RVCCB, grotendeels franstalig, of bij de PAC in Nederland. Anderstaligen zijn natuurlijk ook welkom. Zelf ben ik lid bij de twee clubs.

Lid worden van de RVCCB - Royal Veteran Car Club Belgium of van de PAC - Pionier Automobielen Club Nederland

Na ontvangst van uw aanvraag wordt U de nodige informatie toegestuurd.

Het is natuurlijk zeer spijtig dat wanneer men in Vlaanderen een rondrit met auto's tot en met 1918 organiseert er nauwelijks Franstaligen inschrijven. De Débloc´Bielles rondrit, ontstaan in 2011 en ook met auto's tot en met 1918, heeft veel meer deelnemers maar inschrijven in Vlaanderen is blijkbaar teveel gevraagd.
Een voorbeeld hiervan:
    - 10 keer de SWEET VALLEY georganiseerd door Rik Voncken. Meestal waren de meeste deelnemers leden van de PAC, 3 Vlamingen en 1 of geen Franstalige tenzij in de        beginperiode van de SWEET VALLEY.
    - 5 keer de Pre-1919 Autumn Rally georganiseerd door Luc Van Roost. Ook hier waren de meeste deelnemers leden van de PAC, 3 of 4 Vlamingen en maximaal 2 Franstaligen. Laat ons hopen dat het in de toekomst beter zal gaan.

De website beperkt zich niet tot informatie over rondritten maar zal ook andere informatie brengen.

Het laatste bijgewerkte nieuws: De nieuwe digitale nieuwsbrief van de PAC (TufTuf - juni) is op 3 juni uitgekomen.


   Het jaarverslag 2018 van de Vlaamse Ombudsdienst biedt in de komende lente de partijen stof voor het volgende Vlaams regeerakkoord. Begin december 2018 stelde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen Myhealthviewer, een nieuw digitaal platform voor gezondheidsgegevens. Er is al een ondoorgrondelijk amalgaan van webtoepassingen onder de Engelstalige vlag: Taxonweb, Mycareer, Mypension, Be Alert etc. Er zijn veel instanties, maar samen zien zij te weinig in dat er maar één Vlaamse publiek is van 6,5 miljoen Nederlandstaligen. Dat publiek wordt best in het Nederlands en zoveel mogelijk vanuit één centraal digitaal loket aangesproken en bediend.

   De overheidswebsite Vlaanderen.be en de Vlaamse Infolijn 1700 doen hun uiterste best om helder toe te lichten hoe alles precies geregeld is in Vlaanderen en waar men terecht kan met zijn bezorgdheden. En als het toch complexer wordt, werkt de Vlaamse overheid met gespecialiseerde deelwebsites zoals groeipakket.be, gewijd aan de gewijzigde kinderbijslag. Bij de gepersonaliseerde overheidsinformatie kan het project Mijnburgerprofiel van de Vlaamse overheid het nodige perspectief bieden. Die webtoepassing verdient een prominente plek in het volgende Vlaams regeerakkoord als unieke, heldere digitale toegangspoort voor Mijnbelastingen (Taxonweb), Mijnloopbaan (Mycareer), Mijnpensioen (Mypension), Mijngezondheid (Myhealthviewer) of het onpersoonlijke Mijndossier, waarmee het Rijkregister ons allen aanspreekt. Want inderdaad, Vlaanderen mag verwachten dat de Vlaamse overheid zich presenteert als algemeen Nederlandstalig aanspreekpunt voor de burgers van Vlaanderen, ook - en misschien wel vooral - in digitale tijden.
Bart Weekers, Vlaams ombudsman - kleine samenvatting uit De Tijd.