VVCCHeader.jpg

Nieuws

Vanaf 12 oktober 2018 geldt in heel Europa een nieuw uniek en geharmoniseerd geheel van brandstofetiketten, zie meer informatie bij het onderwerp Etiketering.
Datum: 05-10-2018


Mechelen heeft als eerste Belgische stad een ecotoilet tegen wildplassen geplaatst op 17-08-2018. Het is het eerste in zijn soort in België. Het toilet wordt na de zomer geëvalueerd en als het succesvol blijkt overweegt de stad er nog meer aan te kopen. Het toilet werd verwerkt in een plantenbak en de urine wordt gerecupereerd als meststof voor plantjes.   Datum: 17-08-2018


   Na 20 jaar is er eindelijk een oplossing voor het polderdorp Doel. Er was duidelijk te weinig en te snel nagedacht over het bestaan van Doel. Men was al vroeg bezig met het onteigenen van de huizen. Leegstaande huizen werden bekladderd en trokken veel toeristen aan. De verantwoordelijken hiervoor mogen nu wel wat energie in Doel steken om het polderdorp Doel terug goed leefbaar te maken!

   Het negende alternatief dat Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts eerder dit jaar op tafel legde voor de uitbreiding van de Antwerpse haven vrijwaart nu toch het polderdorp Doel. Het scenario werd de afgelopen maanden verder verfijnd. Afgelopen februari zouden normaal de gesprekken worden afgerond tussen alle betrokken partijen over acht mogelijke varianten voor bijkomende containercapaciteit in Antwerpen. In de loop van het voorjaar zou door de administratie dan een voorkeuralternatief naar voor worden geschoven.
   Weyts verraste echter door met een eigen, negende, voorstel te komen, dat de beste onderdelen van de eerste acht verzamelde. Dat werd in de loop van de afgelopen maanden verder uitgewerkt en behoudt nu toch het geplaagde polderdorp.
   De extra containercapaciteit wordt grotendeels gerealiseerd door de capaciteit van de bestaande dokken uit te breiden. De bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal, de verdieping van de Europaterminal en een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis zorgen voor 4 miljoen extra containers.
   Daarnaast wordt een beperkt nieuw Saeftinghedok gegraven, naast het dorp. Omdat het dok enkel langs de zuidzijde wordt ontwikkeld, blijft Doel gevrijwaard. Het Saeftinghedok zou goed zijn voor 3,2 miljoen containers. Op die locatie is ook een vlotte ontsluiting per spoor mogelijk. Het negende alternatief kan daarom worden gekoppeld aan engagementen voor een 'modal shift'.
   De uitbreiding van de haven is een zogenaamd 'complex project', waarbij alle betrokken partners inspraak krijgen. Op het einde van die onderzoeksfase, in oktober, wordt een voorontwerp van voorkeursbesluit genomen. Het negende alternatief wordt nu gepresenteerd als tussennota.    Datum: 30-06-2018


Op 15 augustus 2018 start de Maneblusser Classic Tour op de Grote Markt in Mechelen. Het eerste deel eindigt op de Grote Markt rond de middag en het tweede deel start in het begin van de namiddag en eindigt eveneens op de Grote Markt.    Datum: 14-05-2018


Op 31 mei 2018 is de Periodieke oldtimerkeuring in Wallonië van start gegaan. De Waalse regering heeft een gunstigere beslissing genomen wat betreft de periodieke keuring voor oldtimers.   Datum: 31-05-2018


Op 19 mei 2018 is bekend geworden dat Periodieke oldtimerkeuring in het Vlaams Gewest op 20 mei 2018 van start is gegaan: "VO-MOW-INS.TK-2018-205 (keuring van oldtimervoertuigen ingeschreven onder O- plaat).pdf".   Datum: 19-05-2018


Op 7 mei 2018 is de eerste Tuf-Tuf van het jaar bij de PAC verschenen, veel leesplezier: "PAC Tuf-Tuf nummer 1 2018"    Datum: 10-05-2018


In verband met de geschiedenis van de familie Wilford en de constructie van de eerste Belgische auto brengen wij de vliegweek in 1912 en 2012 in herinnering: "Brochure vliegweek Temse 2012".   Datum: 27-03-2018


De eerste Belgische auto is gemaakt in Temse door Paul Wilford. Op de huidige website van de RVCCB ontbreken de constructeurs Walch en Wilford. De VVCC heeft een aantal constructeurs bijgewerkt.   Datum: 27-03-2018


Begin januari 2018 is Lulu Stekelorum, de drijvende kracht achter de RVCCB, in familiale kring heen gegaan. Sinds het begin van de club in 1956 tot eind november 2014 was zij actief in de club. In die lange periode heeft zij allerlei functies opgenomen.   Datum: 10-01-2018


Eind september 2017 heeft Jacques Vander Stappen, voorzitter van de Technische Commissie van de RVCCB, ons verlaten. Wij zullen zijn technische en wettelijke kennis en passie voor de echte oldtimers missen.   Datum: 30-09-2017


Eind november 2014 is in de RVCCB (opnieuw lid van de BFOV sinds 2011) een langlopend conflict tussen de voorstanders van de BFOV en de tegenstanders van de BFOV beëindigd. Een klein aantal tegenstanders van de BFOV hebben de club verlaten.   Datum: 15-12-2014


Hoe start je een Stanley Steamer? Onze specialist Michel Beuvens legt het uit!   Datum: 22-01-2013

https://www.youtube.com/embed/8X-Ly_LE25c" frameborder="0" allowfullscreen

In maart 2012 op het Antwerp Classic Salon vertelde een nieuwe CEO in een klein groepje dat hij de structuur naar zijn hand had opgezet zodat het zeer moeilijk zou zijn om hem te ontslaan.    Datum: 16-12-2011


Op 26 november 2011 is de RVCCB opnieuw lid geworden van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) met behoud van het oude lidnummer 94.   Datum: 16-12-2011


Het interessante boek "De blijde intrede van de automobiel in België 1895 - 1940", geschreven door Donald Weber beschrijft de vroegste geschiedenis van de automobilisering in België in al zijn aspecten: sociaal, politiek, wetgevend, economisch ... .
Voor meer informatie of bestellen van het boek zie bij Historiek - Blijde Intrede.    Datum: 10-03-2011


Nieuwe wetgeving: "De Kruispuntbank van de voertuigen". Zeer belangrijk voor bezitters van oude wagens!   Datum: 25-09-2010


Ford Model T 1925 - How to Start & How to Drive   Datum: 26-11-2018

https://www.youtube.com/embed/QxfHMtgg2d8" frameborder="0" allowfullscreen

Around the World in a Ford Model T 1915   Datum: 28-11-2018

https://www.youtube.com/embed/hhwVjJvEjAs" frameborder="0" allowfullscreen


Het boek "A-Z des Motos Belges", een vertaling van "A-Z der Belgische Motoren", behandelt 220 Belgische motorenmerken gespreid over alle jaren.
Meer inlichtingen te verkrijgen bij: nick_jonckheere@hotmail.com, tel: 0479 49 87 00.   Datum: 07-06-2010