VVCCHeader.jpg

DE BELGISCHE CONSTRUCTEURS DOOR DANIEL ABSIL - VERTAALD EN BIJGEWERKT DOOR LUC VAN ROOST

Sinds het einde van de negentiende eeuw was België bijzonder actief op het gebied van de autoconstructie. Het land kende ook een behoorlijk aantal gerenommeerde carrosseriebouwers.

Belgische auto 1899
Belgische auto uit 1899

De eerste wereldoorlog bracht een eerste slag toe aan het autopotentieel van ons land dat onmachtig was het hoofd te bieden aan de buitenlandse concurrentie waarvan de invoer in België vergemakkelijkt werd door een belastingsysteem met de laagste invoerbelasting van Europa. Ofschoon enkele grote merken enkele jaren de storm overleefden, zal België zijn industrie redden door de assemblage van buitenlandse modellen, een activiteit die zich nog verder zal ontwikkelen na de tweede wereldoorlog.

Deze reeks artikelen zal in alfabetische volgorde proberen de meestal in de vergetelheid geraakte Belgische constructeurs en carrossiers, waarvan sommigen hun stempel hebben gezet op de geschiedenis van de auto, te laten herleven.

Het is niet de bedoeling om de geschiedenis van de grote Belgische merken opnieuw te schrijven, voldoende goed gedocumenteerde werken zijn hieraan gewijd, maar simpelweg om, voor zover wij weten, een in het kort uitgelegde namenlijst op te stellen van diegenen die, zelfs tijdens een korte actieve periode, met hun concours en vakkennis bijgedragen hebben aan de schepping van de Belgische auto.

Het geheel van deze documentatie is gebaseerd op de volgende referenties:

  • "Encyclopédie complète de l'Automobile de 1885 à nos jours" door G.N.GEORGANO-1982;
  • "Encyclopédie illustrée de l'Automobile dans le monde" - D. BURGESS WISE, 1993;
  • "Histoire de l'Automobile Belge" - Y. en J. KUPELIAN en J. SIRTAINE;
  • Catalogus Collectie G. MAHY;
  • "Dictionnaire Marabout des voitures de sport et de compétition" - 1968;
  • Privédocumenten.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z